Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

mysticalbalance
A wie pan, co jest najlepsze w złamanym sercu? Tak naprawdę można je złamać tylko raz, reszta to ledwie zadrapania. 
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru "
Reposted fromcytaty cytaty viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
mysticalbalance
Są dni, kiedy narastają we mnie - jakby przenikając z obcego gruntu do głowy - nuda, smutek i niepokój życia, których tylko dlatego nie uznaję za nieznośne, że rzeczywiście jakoś je znoszę. To duszenie się życiem we własnym wnętrzu, pragnienie wszystkimi porami, aby być kimś innym, krótka wizja końca.
— Fernando Pessoa - Księga niepokoju
mysticalbalance
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaemtezmazupe emtezmazupe
mysticalbalance
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Muminki
mysticalbalance
mysticalbalance
Wierzymy, bo chcemy wierzyć. W bogów, bo taka wiara zagłusza strach przed śmiercią. W miłość, bo upiększa wyobrażenie życia.
— Jo Nesbø – Pancerne Serce
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
mysticalbalance
7289 df66 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
mysticalbalance
Być samym czystym patrzeniem bez nazwy, 
Bez oczekiwań, lęków i nadziei.
— Czesław Miłosz, To jedno
Reposted fromdrejk-e drejk-e viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
mysticalbalance
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
mysticalbalance
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
mysticalbalance
mysticalbalance
8680 a238 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaemtezmazupe emtezmazupe
6384 2f6d
Reposted fromanks anks
9200 cfc7
Reposted fromunco unco viaanks anks
mysticalbalance
mysticalbalance
ona prosi 
- schowaj mnie w oku 
w dłoni w ramionach 
zawsze byliśmy razem 
nie możesz mnie teraz opuścić 
kiedy umarłam i potrzebuję czułości
— Zbigniew Herbert, U wrót doliny
Reposted fromanja anja viaportretintymny portretintymny
mysticalbalance
1126 cd79
Reposted fromkaraibski karaibski viakikkeer kikkeer
mysticalbalance
6186 6b56
mysticalbalance
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl